Privacybeleid

Laatste update: 24/05/2018

INTERSPORT SERVICES biedt u een online reserveringsdienst aan voor ski- en fietsuitrusting via de website https://www.intersport-rent.fr (hierna de "Site").

In het kader van uw gebruik van de Site als Klant, Gebruiker of Bezoeker, kunnen sommige van uw Persoonsgegevens door INTERSPORT SERVICES verzameld en verwerkt worden. Met het oog op uw privacy heeft de firma INTERSPORT SERVICES de nodige maatregelen getroffen om het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens te beschermen en zo veel mogelijk te beperken.

Dit beleid (hierna het "Privacybeleid") heeft als doel u te informeren over:

 • de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door INTERSPORT SERVICES;
 • de verbintenissen die INTERSPORT SERVICES is aangegaan om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen;
 • de rechten waarover u beschikt met betrekking tot de Persoonsgegevens die via de Site worden verwerkt;
 • de verplichtingen van INTERSPORT SERVICES, evenals die van u, met het oog op een maximale bescherming van uw gegevens.

De termen met hoofdletter, zoals "Persoonsgegevens", "Klant" of "Gebruikers", verwijzen naar de definities in artikel 14 van dit Privacybeleid.

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Dit Privacybeleid is van toepassing op de firma INTERSPORT FRANCE, Coöperatieve naamloze vennootschap van detailhandelaren met veranderlijk kapitaal, ingeschreven in het Handels- en Bedrijfsregister van EVRY onder nummer 964 201 123 en gevestigd op 2 rue Victor Hugo, 91164 Longjumeau (hierna "INTERSPORT SERVICES" genoemd).

Wettelijke bepalingen

De firma INTERSPORT behandelt uw Persoonsgegevens, die via zijn Site worden verzameld, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, wat betekent dat INTERSPORT de manier waarop de Persoonsgegevens worden behandeld controleert en beslist over de gebruiksdoeleinden.

U kunt al uw vragen, informatieverzoeken of klachten richten aan INTERSPORT SERVICES, zoals vermeld in artikel 6.

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD, EN OP WELKE MANIER?

De gegevens die INTERSPORT SERVICES rechtstreeks van u ontvangt INTERSPORT SERVICES verzamelt voornamelijk identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres) die het mogelijk maken te weten wie u bent, met als doel het verbeteren van de klantenrelatie, of eenvoudigweg om de website en Klantaccounts te kunnen beheren.

 • bij het creëren van een Klantaccount, verzamelt INTERSPORT SERVICES de volgende informatie: geslacht, achternaam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, vast en mobiel telefoonnummer, postadres en de dichtstbijzijnde door u gekozen winkel;
 • bij het aanmaken van een klantenkaart verstrekt INTERSPORT SERVICES u een persoonlijk kaartnummer en worden dezelfde gegevens verzameld als bij het creëren van een Klantaccount, alsook gegevens die vervolgens door het kaartgebruik worden verkregen;
 • wanneer u een beoordeling over de Site geeft, verzamelt INTERSPORT SERVICES uw e-mailadres en uw tevredenheidsscore;
 • wanneer u contact opneemt met INTERSPORT SERVICES via het formulier "Contact", verzamelt INTERSPORT SERVICES uw voornaam, achternaam en e-mailadres;
 • wanneer u telefonisch contact opneemt met INTERSPORT SERVICES: identificatiegegevens (afhankelijk van het onderwerp van het telefoongesprek);
 • wanneer u gratis een artikel in de winkel reserveert, verzamelt INTERSPORT SERVICES informatie over uw geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • wanneer u vragen stelt over de We Love Ski-kaart, verzamelt INTERSPORT SERVICES uw status als particulier, uw voor- en achternaam;
 • wanneer u contact opneemt met de klantenservice via de Site tools die door INTERSPORT SERVICES ter beschikking worden gesteld, zoals het contactformulier, gebruikt INTERSPORT SERVICES de informatie die u al op de Site heeft ingevoerd, met name de informatie die verband houdt met uw Klantaccount, om u een gepersonaliseerde service te kunnen bieden. Indien u dit niet wenst, kunt u op "uitloggen" klikken voordat u gebruik maakt van deze tools;
 • bij het plaatsen van een bestelling verzamelt INTERSPORT SERVICES het facturatieadres (en het bezorgadres indien dit verschillend is), uw telefoonnummer en informatie over uw betaalpas;
 • bij de aankoop van een We Love Ski-kaart kan u gevraagd worden persoonlijke foto's te verstrekken;
 • om u te abonneren op de Newsletter verzamelt INTERSPORT SERVICES uw e-mailadres.

In het algemeen geldt dat het niet invullen van de met een sterretje (*) gemarkeerde velden, tot gevolg heeft dat u niet kunt profiteren van alle of een deel van de Diensten en functies van de Site en dat uw verzoeken mogelijk niet behandeld worden.

De andere velden zijn optioneel en hebben als doel de kwaliteit te verbeteren van de Diensten op de Site.

Wanneer een formulier (beoordeling, contact, We Love Ski-kaart) over een vrij tekstveld beschikt, wordt u aangeraden om hier geen persoonlijke informatie te verstrekken en u te beperken tot de informatie die strikt noodzakelijk is om uw aanvraag te verwerken. Alle overbodige informatie kan door INTERSPORT SERVICES worden verwijderd.

Gegevens die automatisch door INTERSPORT SERVICES worden verzameld bij het gebruik van Diensten

INTERSPORT SERVICES verzamelt de volgende gegevens bij het gebruik van Diensten

 • technische gegevens: IP-adres, internetverbinding, browsertype, informatie over de gebruikte Terminal;
 • gegevens die met behulp van cookies worden verzameld: zie voor meer informatie het Cookiebeleid.

De gegevens die INTERSPORT SERVICES indirect verzamelt

INTERSPORT SERVICES verzamelt de volgende gegevens van derden, zoals haar partners, voor commerciële doeleinden:

 • uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • uw naam, voornaam en adressen.

3. WAAROM VERZAMELT EN GEBRUIKT INTERSPORT SERVICES UW PERSOONSGEGEVENS?

INTERSPORT SERVICES kan uw Persoonsgegevens verwerken op verschillende gronden:

 • op wettelijke grond bij de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden getroffen, zoals de voorbereiding en levering van uw bestelling, het registreren van een reservering of het vervaardigen van een We Love Ski-kaart;
 • op grond van toestemming;
 • op grond van een rechtmatig belang van INTERSPORT SERVICES. Mogelijk rechtmatige belangen die door INTERSPORT SERVICES worden nagestreefd zijn:
  • u te laten profiteren van persoonlijke promoties en aanbevelingen van INTERSPORT SERVICES of haar partners;
  • u de INTERSPORT SERVICES Newsletter te kunnen sturen naar het door u opgegeven e-mailadres;
  • uw online informatieverzoeken en beoordelingen te beheren met als doel uw Gebruikerservaring te verbeteren;
  • het invoeren en verbeteren van tools voor verkoop op afstand en het voortdurend verbeteren van uw winkelervaring;
  • het beheer en de administratie van de Site;
 • tot slot, op grond van een wettelijke verplichting

INTERSPORT SERVICES verwerkt uw Persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • het beheer en de administratie van de Site;
  • het beheer van de antwoorden op uw vragen vanuit de rubriek "Contacten";
  • het beheer van uw vragen over de We Love Ski-kaart Dienst via het contactformulier
  • het beheer van de beoordelingen die u naar INTERSPORT SERVICES stuurt.
 • de verwerking van uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten (inzage, rectificatie, bezwaar, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid, richtlijnen inzake Persoonsgegevens na overlijden) ;
 • het beheer van het inschrijvingssysteem en de controle van de inschrijfvoorwaarden voor het Klantaccount;
 • het beheren van de toegang tot uw Klantaccount en het gebruik van de Site;
 • u te laten profiteren van de Diensten zoals omschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden:
  • het plaatsen en traceren van een bestelling en de bestelgeschiedenis;
  • het aanpassen van uw persoonlijke voorkeuren via het Klantaccount;
  • het bestellen van een We Love Ski-kaart;
  • lidmaatschap en beheer van het Loyaliteitsprogramma, inclusief het matchen van ledeninformatie met gegevens van de firma FACEBOOK;
  • het verzenden van een We Love Ski-kaart;
  • het versturen van informatie met commerciële doeleinden, als u daarmee heeft ingestemd;
  • het versturen van de INTERSPORT SERVICES Newsletter.
 • het analyseren van verbindings- en navigatiegegevens om gerichte reclame te kunnen bieden op de Site
 • het beheer van cookies onder de voorwaarden die zijn bepaald in het Cookiebeleid;
 • het uitvoeren van enquêtes of analyses in het kader van commerciële activiteiten die zijn opgezet door INTERSPORT SERVICES, haar filialen, haar commerciële netwerk, haar partners en/of elke onderneming die een dienst aanbiedt namens INTERSPORT SERVICES.

4. JUISTHEID VAN GEGEVENS

Als Gebruiker van de Website of als Klant van INTERSPORT SERVICES, verklaart u dat u geïnformeerd bent over het belang van de juistheid van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u verstrekt via de Site of in het kader van uw contact met INTERSPORT SERVICES.

U verbindt zich er eveneens toe om alleen juiste Persoonsgegevens te verstrekken in uw communicatie met INTERSPORT SERVICES en bij het sluiten van contracten, alsook bij vragen over Diensten en gedurende de gehele duur van uw gebruik van de Site. Bovendien verbindt u zich ertoe om deze Persoonsgegevens onmiddellijk bij te werken in geval van een wijziging van één of meerdere van deze Persoonsgegevens tijdens de genoemde gebruiksduur van de Site of het Contract dat u aan INTERSPORT SERVICES bindt.

In dit verband kunt u een verzoek indienen tot inzage en rectificatie van uw gegevens, alsmede om bezwaar te maken, zoals onder andere bepaald in artikel 5 "UW RECHTEN" van dit Privacybeleid.

5. UW RECHTEN

Recht van inzage, op rectificatie, gegevenswissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 tot 21 van de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en artikel 38 tot 40 van de Franse wet Informatique et Libertés, beschikt u als persoon waarvan Persoonsgegevens worden verwerkt, over een recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing en beperking van de Persoonsgegevens die door INTERSPORT SERVICES worden verwerkt.

Bovendien beschikt u in geval van gegevensverwerking op basis van een legitieme belang van INTERSPORT SERVICES over het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en zonder kosten bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer deze voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens door INTERSPORT SERVICES gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: service.clients@intersport.fr.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt en door INTERSPORT SERVICES verwerkt.

Deze rechten zijn gratis (tenzij het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is) en kunnen op de volgende manier worden uitgeoefend:

- door het sturen van een e-mail met een omschrijving van uw verzoek naar het volgende adres: service.clients@intersport.fr.

Iedere aanvraag moet worden ondertekend, beschikken over een kopie van een identiteitsdocument en vermelden aan welk adres het antwoord kan worden gericht. Vervolgens wordt binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek een antwoord gestuurd, dat met twee (2) maanden kan worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en van het aantal verzoeken.

Het lot van Gegevens in geval van overlijden

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 40-1 van de Franse wet Informatique et Libertés, informeert INTERSPORT SERVICES u, dat u als natuurlijke persoon:

 • Het recht heeft om bij INTERSPORT SERVICES de richtlijnen te bepalen met betrekking tot het bewaren, verwijderen en communiceren van uw Persoonsgegevens na uw overlijden;
 • U kunt deze richtlijnen te allen tijde wijzigen of ongedaan maken door contact op te nemen met INTERSPORT SERVICES;
 • U heeft de mogelijkheid een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze richtlijnen. Deze persoon heeft na uw overlijden de bevoegdheid om kennis te nemen van de richtlijnen en om de uitvoering ervan aan te vragen bij INTERSPORT SERVICES.

U wordt er tevens op gewezen dat, indien INTERSPORT SERVICES geen specifieke richtlijnen ontvangt over het lot van uw Persoonsgegevens, uw erfgenamen na uw overlijden de rechten met betrekking tot het bewaren, verwijderen en communiceren van uw Persoonsgegevens kunnen uitoefenen, in die mate die nodig is voor de organisatie en afwikkeling van uw nalatenschap, alsook voor de administratieve verwerking van uw overlijden door INTERSPORT SERVICES.

6. KLACHTEN EN INFORMATIEVERZOEKEN

Voor alle informatieverzoeken inzake de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met INTERSPORT SERVICES via service.clients@intersport.fr.

Bovendien heeft u, overeenkomstig de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG), het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatiques et des Libertés (CNIL).

Voor alle informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook de website van de CNIL raadplegen.

7. BEWAARTERMIJN

De verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het bereiken van de doeleinden zoals beschreven in artikel "3. WAAROM VERZAMELT EN GEBRUIKT INTERSPORT SERVICES UW PERSOONSGEGEVENS? », verlengd met de duur van de wettelijke voorschriften.
Aldus:

 • worden verbindingsgegevens bewaard gedurende de maximale wettelijke termijn van één (1) jaar vanaf de datum van desbetreffende verbinding;
 • worden Klantengegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie, verlengd met 3 jaar ten behoeve van promotie- en commerciële doeleinden;
 • worden Gegevens met betrekking tot potentiële klanten bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met INTERSPORT SERVICES;
 • worden boekhoudkundige Gegevens 10 jaar lang bewaard als boekhoudkundig bewijs;
 • worden Gegevens met betrekking tot uitgevoerde transacties en gebruikte betaalmiddelen bewaard voor een periode van één jaar vanaf de factuur- of betaaldatum, indien u ervoor heeft gekozen dat INTERSPORT SERVICES deze gegevens herinnert.

De verzamelde Persoonsgegevens worden gewist na het optreden van een van de volgende gebeurtenissen (en onder voorbehoud van naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften):

 • aan het einde van de bewaartermijn;
 • de uitoefening van het recht op gegevenswissing overeenkomstig de Franse wet Informatique et Libertés en de genoemde voorwaarden in paragraaf «5. UW RECHTEN» van dit Privacybeleid;
 • het niet langer ter beschikking stellen van de Site door INTERSPORT SERVICES om welke reden dan ook. In geval van overlijden zal INTERSPORT SERVICES, op verzoek van een bevoegd persoon en na bewijs van zijn of haar status als bevoegde en van uw overlijden, al uw Persoonsgegevens verwijderen aan het einde van de toepasselijke bewaartermijn en de toepasselijke voorschriften. Een uitzondering hierop is een eventuele specifieke richtlijn die u heeft aangevraagd (onder voorbehoud dat deze richtlijn redelijk en uitvoerbaar is door INTERSPORT SERVICES).

Desbetreffende verzoeken kunnen als volgt ingediend worden: door het sturen van een e-mail naar service.clients@intersport.fr.

8. ONTVANGERS

De door INTERSPORT SERVICES verzamelde Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen:

 • aan bedrijven van de INTERSPORT Groep;
 • aan derden om de werking van de Site te waarborgen en de doeleinden te bereiken zoals beschreven in artikel «3. WAAROM VERZAMELT EN GEBRUIKT INTERSPORT SERVICES UW PERSOONSGEGEVENS?» ;
 • aan technische dienstverleners die bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen zoals beschreven in artikel «3. WAAROM VERZAMELT EN GEBRUIKT INTERSPORT SERVICES UW PERSOONSGEGEVENS? » en in het bijzonder de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor:
  • het uitvoeren, beheren en verwerken van de Diensten, reserveringen en bestellingen.
  • het verwerken van de betalingen en de veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van betalingsgegevens ;
  • het verzenden van commerciële e-mails, uitnodigingen om zich te registreren en alle andere informatieve e-mails die aan u gericht zijn.
 • aan de filialen van INTERSPORT SERVICES of aan elke onderneming die deel uitmaakt van het INTERSPORT SERVICES-netwerk of die een dienst aanbiedt namens INTERSPORT SERVICES;
 • aan een ontvanger van uw keuze wanneer u zich abonneert op de We Love Ski-kaart service;
 • aan commerciële partners en in het bijzonder aan FACEBOOK, die zich er als verwerker toe verbindt de door haar verwerkte gegevens in geen enkele hoedanigheid over te dragen aan partners, met inbegrip van commerciële partners, zodra het matchingproces is voltooid.

Indien u niet wenst dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen, kunt u uw recht op inzage, bezwaar, rectificatie, beperking en gegevenswissing uitoefenen, zoals bepaald in paragraaf "5. UW RECHTEN ».

U gaat ermee akkoord dat INTERSPORT SERVICES verplicht kan zijn om informatie over u te verstrekken om te voldoen aan de Toepasselijke Regelgeving, of om te reageren op een gerechtelijk of administratief verzoek.

9. VEILIGHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

INTERSPORT SERVICES treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens.

Om deze reden maakt INTERSPORT SERVICES gebruik van een hashfunctie voordat het de gegevens overdraagt aan FACEBOOK.

INTERSPORT SERVICES beheerst echter niet alle risico's die verband houden met de werking van het internet en attendeert u op het bestaan van mogelijke risico's die hieruit kunnen voortvloeien.

INTERSPORT SERVICES controleert eveneens de manier waarop haar dienstverleners uw Persoonsgegevens verwerken, zodat deze voldoende kunnen aantonen dat er passende maatregelen voor de beveiliging van de gegevens worden getroffen.

Indien u een beveiligingsfout vaststelt dat van invloed is op de Site, verbindt u zich ertoe de relevante informatie over deze fout op vertrouwelijke wijze aan INTERSPORT SERVICES te communiceren.

Voor het orderbeheer maakt INTERSPORT SERVICES gebruik van een PCI DSS gecertificeerde betaaldienstverlener. Dit is internationale veiligheidsstandaard die tot doel heeft de vertrouwelijkheid en authenticiteit van de gegevens van de kaarthouder te garanderen waarmee de bescherming van de kaart- en transactiegegevens gewaarborgd wordt.

10. GRENSOVERSCHRIJDENDE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van het gebruik van de Site kan INTERSPORT SERVICES uw Persoonsgegevens doorgeven aan partners buiten de Europese Economische Ruimte, in het bijzonder aan partners in de Verenigde Staten.

In dit geval zal de verwerking van uw Persoonsgegevens beschermd worden door de garanties die worden geboden door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie op basis van het Privacy Shield-verdrag. Het Privacy Shield is een zelf-certificeringsmechanisme voor bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft erkend dat dit mechanisme een passend beschermingsniveau biedt voor Persoonsgegevens die door een Europese onderneming worden doorgegeven aan een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming. De CNIL is dan ook van mening dat dit mechanisme voldoende juridische garanties biedt voor dergelijke gegevensoverdrachten. Voor meer informatie over het Privacy Shield kunt u de website van de CNIL raadplegen: cnil.fr/fr/le-privacy-shield.

Elke overdracht van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de voorwaarden van de Toepasselijke Regelgeving. INTERSPORT SERVICES heeft in het kader daarvan gepaste garanties ingevoerd, zoals het ondertekenen van Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie door de ontvanger van de gegevens (hier beschikbaar: cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne) of het toepassen van bindende voorschriften van bedrijven.

11. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan door INTERSPORT SERVICES worden bijgewerkt, waarna de updates online worden geplaatst. Het vorige Privacybeleid zal dan automatisch worden vervangen door de nieuwe versie die onmiddellijk bindend is voor u. Het gebruik van de Site is onderworpen aan het Privacybeleid dat op dat moment van kracht is.

Om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen en updates, wordt u aangeraden om regelmatig het Privacybeleid raad te plegen. Informatie over updates kan door INTERSPORT SERVICES worden meegedeeld op de Site, zonder dat dit een verplichting is.

12. AANSPRAKELIJKHEID

U verbindt zich ertoe kennis te nemen van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Site (hierna de "AV") alsook van de andere contractuele documenten die met INTERSPORT SERVICES zijn aangegaan in het kader van het gebruik van de Site en de Diensten. Samen met onderhavig Privacybeleid vormen deze documenten een contractueel geheel dat tegenover u afdwingbaar is.

U gaat ermee akkoord de voorwaarden van dit Privacybeleid en de AV strikt na te leven bij het gebruik van de Site.

INTERSPORT SERVICES is niet verantwoordelijk voor: (i) het gebruik van uw gegevens, in het bijzonder identificatiegegevens, door een derde partij, hetzij door nalatigheid of door uw eigen schuld; (ii) het feit dat de Persoonsgegevens onjuist zijn of niet door u worden bijgewerkt; (iii) het niet nakomen van uw verplichtingen met betrekking tot de Toepasselijke Regelgeving, dit Privacybeleid of de AV en/of andere contractuele documenten die op u van toepassing zijn.

Elke financiële sanctie die tegen INTERSPORT SERVICES kan worden uitgesproken naar aanleiding van een schending van uw verplichtingen uit dit Privacybeleid, met name door een beslissing van een Franse administratieve of gerechtelijke rechtbank, of uitgesproken door een onafhankelijke administratieve instantie zoals de CNIL, zal voor uw rekening zijn.

13. ALGEMENE BEPALINGEN

Indien een bepaling van dit Privacybeleid ongeldig blijkt te zijn, met name als gevolg van een wijziging in de wetgeving, de Toepasselijke Regelgeving of een rechterlijke beslissing, heeft dit geen invloed op de geldigheid en de naleving van de andere bepalingen van het Privacybeleid.
Dit Privacybeleid en de documenten waarnaar het verwijst, vallen onder het Franse recht.

14. DEFINITIES

Voor een goed begrip van dit document hebben de hieronder gedefinieerde termen, beginnend met hoofdletter en gebruikt in zowel het enkelvoud als het meervoud, de volgende betekenis:

« Klant »:

Een rechtspersoon of natuurlijke persoon, houder van een Account, geregistreerd in Frankrijk en/of in het buitenland, die gebruik maakt van de Site.

« Klantaccount »:

Dit is de ruimte die aan een Klant ter beschikking wordt gesteld op de Site na zijn registratie, volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verkoopvoorwaarden en de Algemene Gebruikersvoorwaarden. Dit Account is strikt persoonlijk, individueel, niet verhandelbaar en niet overdraagbaar aan een derde partij. Het Account is toegankelijk via de login en het wachtwoord van de Klant en bevat alle Gegevens van de Klant.

« Persoonsgegevens »:

Het betreft « alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon » ,zoals omschreven in artikel 4 van Europese Verordening inzake Gegevensbescherming.
Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn de gegevens die uw identificatie mogelijk maken, zoals uw geslacht, achternaam, voornaam en e-mailadres.

« Toepasselijke Regelgeving »:

Alle bestaande of toekomstige regelgeving en normen die van toepassing zijn op de Gebruikers en de Site. In het bijzonder: de wet- en regelgeving die van toepassing is op internetplatforms zoals de Site en die betrekking heeft op de bescherming van Persoonsgegevens, met inbegrip van de Franse wet Informatique et Libertés en de Europese Verordening inzake Gegevensbescherming.

« Dienst »:

De diensten die INTERSPORT SERVICES via de Site aan de Klanten aanbiedt en die omschreven zijn in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

« Terminal »:

De verschillende technische middelen waarmee Gebruikers toegang kunnen krijgen tot de Site. Terminals zijn met name Smartphones, Apple- of Android-tablets en computers, of ieder object dat met een ander object en met het Internet verbonden of te verbinden is.

« Gebruiker »:

Elke natuurlijke persoon die zich op de Site begeeft, voor eigen rekening of voor rekening van een rechtspersoon, en die als zodanig de capaciteit en/of de bevoegdheid heeft om via de Site contracten af te sluiten, ongeacht of hij een Bezoeker of Klant is.

« Bezoeker »:

Elke internetgebruiker, natuurlijke persoon, die de Site via een Terminal raadpleegt, zonder Klant te zijn.

Reserveer in deze vakantieoorden

 • Beveiligde betaling
  Doe uw online aankopen in alle veiligheid

 • Intersport klantenkaart
  5% extra korting op uw apparatuur

 • Heeft u een vraag?
  Raadpleeg onze FAQ of neem contact met ons op